Zalety i korzyści

Zalety systemów dealkoholizacji SIGMATEC

  • Selektywne oddzielanie alkoholu przy minimalnej utracie aromatu
  • Łagodna dealkoholizacja przy użyciu niskiej temperatury i technologii próżniowej
  • Całkowita delakoholizacja do mniej niż 0,05% zawartości alkoholu
  • Optymalne przystosowanie do różnych produktów
  • Mniej niż 10% strat objętości w odniesieniu do wprowadzonej objętości produktu początkowego
  • Wydajność układów od 4-100 hl/h i więcej
  • Nieprzerwana praca, automatyczne sterowanie
  • Systemy SIGMATEC są przyjazne dla środowiska: Brak problemów ze ściekami – nie ma konieczności usuwania ścieków!
  • Alkohol do celów przemysłowych jako końcowy produkt wtóry – gotowy do sprzedaży 
beer

Wiodąca technologia API Schmidt-Bretten