Stacja dealkoholizacji o wydajności 100 hl/godzinę​