Stacja dealkoholizacji o wydajności 50 hl/godzinę​