Polityka Prywatności

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma 

JMR EUROPE Sp. z o.o. 

Sobieskiego 11 / 204-C,
40-084 Katowice

NIP: 634-28-01-640
REGON: 242797867
KRS: 0000404150

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– udzielenia odpowiedzi na zapytanie,
– podjęcie działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia,
– niezbędnego i prawidłowego zawarcia umowy o charakterze handlowo- usługowym i obejmują:

imię i nazwisko
nazwa firmy
dane teleadresowe
informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej

Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy firmy JMR EUROPE Sp. z o.o.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ofert, umów, zamówień.
Informuję, że przysługuje Państwu prawo wglądu do zebranych danych oraz uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
W przypadku naruszenia prawa o przetwarzaniu danych osobowych przez naszą firmę przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie zapewniamy że, firma JMR EUROPE Sp. z o.o. będąca administratorem danych osobowych dołoży wszelkich starań, aby dane osobowe były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

Janusz Rozumecki
Dyrektor