Opis procesu

Po odgazowaniu, produkt jest wstępnie podgrzewany w płytowym wymienniku ciepła SIGMA a następnie wprowadzany do sekcji odpędzania kolumny rektyfikacyjnej. 

Produkt przepływa przed kolumnę w temperaturze pomiędzy 43 a 46°C. Podczas przepływu przeciwprądowego, produkt styka się z unoszącymi się oparami, które doprowadzają do selektywnego oddzielenia alkoholu od produktu. 

Produkt niezawierający alkoholu jest następnie wyprowadzany z dołu kolumny do wyparki. W wyparce wytwarzane są opary niezbędne do procesu rektyfikacji. Są one następnie przekierowywane do kolumny.

Całkowicie pozbawiony alkoholu produkt jest wypompowywany z urządzenia poprzez chłodnicę. 

Opary z zawartością alkoholu przechodzą przez sekcję odpędzania do sekcji rektyfikacji, w której są koncentrowane do 75%. 

W opatentowanym Układzie Odzyskiwania Aromatu [Aroma Recovery Unit], składniki aromatu są odzyskiwane i przekierowywane do wina/piwa. Opary z zawartością alkoholu s ą skraplane, schładzane do niskiej temperatury i przechowywane w zbiorniku w formie alkoholu do celów przemysłowych. Jest to produkt zbywalny, który może być niezależnie sprzedawany.