Zbiorniki na alkohol

Zbiorniki procesowe na alkohol z pełną certyfikację odbiorową.

Jako dostawca kompleksowej technologii dealkoholizacji piwa, wina oraz cydru dostarczamy również zbiorniki na od parowane alkohol w dowolnym stężeniu. Jako partnera biznesowego wybraliśmy o firmę Brenal Spółka z o.o. z Siennicy Nadolnej. Z firmą Brenal już trzykrotnie pod współpracę, a zbiorniki dostarczone przez producenta z Siennicy pracują we wszystkich instalacjach uruchomionych przez nas na terenie Polski.

Terminowość dostawy, wysoka jakość wykonania oraz aktywne wsparcie po sprzedaży to cechy, które charakteryzują nie tylko naszą firmę ale również każdego z naszych poddostawców i partnerów handlowych starannie dobieranych przez zarząd firmy API Heat Transfer.

Firma Brenal pisze o sobie: „Dla naszych klientów staramy się być najlepszymi doradcami i partnerami. Współpracy nie rozumiemy przez sprzedaż, ale przez rozwiązywanie codzinnych problemów, którym stawiają czoła użytkownicy naszych produktów.”

Zapraszamy do składania zapytań na zbiorniki procesowe dedykowane do naszych układów dealkoholizacji piwa, wina i cydru, które dostarczane kompleksowo w technologii pod klucz zapewnią wam bezawaryjną pracę układu procesowego oraz zgodne z przepisami przechowanie i dalsze przetwarzanie alkoholu uzyskanego z procesu.

Ulotka do Pobrania